keskiviikko 30. elokuuta 2017

ISO PAHA TUTKIMUS - VAI ONKO?

Hyvin usein, sekä työssä että vapaa-ajalla, vastaani tulee sama vanha ennakkokäsitys tutkimuksista. ”Pitkä prosessi, johon kuluu valtavasti aikaa, vaivaa ja rahaa, eikä niistä oikein saa mitään irti”- kuuluu sanoma hyvin monesta suusta monin eri sanoin.  Kuuntelen heitä kärsivällisesti, sillä ymmärrän, että puhumme toiminnastamme kaiketi hieman harhaanjohtavalla nimityksellä.
Toimintamalliamme kuvaa ehkä parhaiten käsite ”toimintatutkimus”, joka on eräänlainen tutkimusstrategia. Sillä pyritään käytännön toiminnan ja teoreettisen tutkimuksen sujuvaan vuorovaikutukseen, mikä meidän työssämme näkyy organisaatioiden jatkuvaan kehittämistarpeeseen vastaavana työkaluna. Toimintatutkimuksessa etsitään ratkaisuja organisaatioiden konkreettisiin toiminnallisiin ongelmiin ja se voidaan määritellä prosessiksi, joka tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen entistä paremmiksi. Ja juurihan tätä mekin työksemme teemme.
Minkään organisaation johdon ei ikinä pitäisi olla kiinnostunut vain siitä, miten asiat ovat, vaan ennen kaikkea siitä, miten niiden tulisi olla. Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat jatkuvan muutoksen alla, ja mukana (tai mielellään vaikka edellä) olisi pysyttävä, mutta mistä löytää aikaa sekä toiminnan pyörittämiseen että tulevan toiminnan kattavaan suunnitteluun samanaikaisesti. On selvää, ettei toiminnan laatu välttämättä pysy tarpeeksi korkealla, jos johto pyrkii tekemään molemmat itse. Siksi me olemme olemassa, teitä varten. Mottomme on ”Johda tiedolla”, ja tätä pyrimme toteuttamaan mahdollistamalla kattavan ja aktiivisen tiedonkeräämisen kaiken kokoisille toimijoille.
Pyrimme tekemään tästä asiakkaillemme myös helppoa ja kannattavaa. Olemme toiminnassamme kokeneet, että yleensä tutkimusten haasteena on ollut korkea hintataso, vaikea käytettävyys, puutteelliset raportit ja pitkät prosessit. Halusimme tarjota tähän pohjimmaiseen ongelmaan ratkaisun - nopeampaa, kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa tiedonkeruuta - sekä kokeneita asiantuntijoita ongelmia selvittämässä ja niitä ratkaisemassa. Haluamme olla kehittämistoiminnassa tukena sekä kumppanina ja tiedämme miten kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen parhaiten tapahtuu. Otetaan yhdessä se ensimmäinen kehitysaskel.
-Iina Torppa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti